Вие използвате остаряла версия на браузъра, което не позволява да виждате съдържанието на страницата. Моля обновете инсталацията си или опитайте от друго устройство!

X

EТ „Сателит Авто”- Славчо Алексиев – Пловдив

EТ „Сателит Авто”- Славчо Алексиев

Дейността на  фирмата на Славчо Алексиев е автотенекеджийски услуги. Осъществява я в собствено помещение, намиращо се в двора на къщата, в която живее. Известен е на територията на Пловдив, като един от добрите специалисти в тази област. Завършил училище по автотранспорт, натрупал опит, като наемен работник в Германия, Славчо стартира дейността през 2000 г. Работниците във фирмата са петима, като двама от тях са неговите синове. Към момента обслужва четвърти заем в „Начала”.

Много точен и коректен клиент, Алексиев е доказателство, че произхода и етническата принадлежност са без значение, когато човек е работлив, съзнателен и отговорен.

satelit avto EТ „Сателит Авто”  Славчо Алексиев   Пловдив